Bake i djedovi u odgoju djece

Mnogi znanstvenici naglašavaju značajnu ulogu baka i djedova u odgoju djece. Smatra se da tako jačaju vlastito zdravlje i produžuju život. Istovremeno, djeca stječu predivne uspomene koje će pamtiti cijeli život. Istraživanja pokazuju da je emocionalna privrženost djece prema bakama i djedovima druga po redu najsnažnija emocionalna i najintenzivnija emocionalna veza koju djeca razvijaju nakon one prema roditeljima (Buljan – Flander i Karlović, 2004.). Bake i djedovi nisu zamjena za roditelje niti bi trebali preuzeti tu odgovornost, osim u slučajevima kada je to nužno. Roditelji postavljaju granice, dok bake i djedovi daju bezrezervnu ljubav i podršku. Imaju strpljenje i mudrost koja je djeci danas prijeko potrebna. I tako bi trebalo biti. Na pisanje o ovoj teme navelo me osobno iskustvo. Ja takvih uspomena nemam, a ako ih imam onda su rijetke i negdje duboko skrivene u pamćenju. Svi su nas rano napustili, nažalost. Moje dijete ima tu privilegiju. Rekla bih da je to jedan od onih darova koji zbilja nemaju cijenu. Sažela bih to u nekoliko riječi: ljubav, radost, ponos i osjećaj pravog smisla života. Osobito kada se u obitelji pojavi bolest, koja je teški teret,ali ponekad i dar božji, naučimo cijeniti svaki trenutak i biti zahvalni na svakom novom danu. I zaista, svim srcem uživam u toj obostranoj ljubavi u kojoj ja više nisam bitna, već moje dijete koje ozarenog lica peče s bakom kolače, sadi cvijeće, skuplja lišće ili s djedom crta, brine o mačkama i smišlja šale. Ljubav je to koja liječi bolesti i odnosi sve probleme. Zato, cijenite svoje roditelje! Čvrsti i povezujući odnosi djece i roditelja stvaraju još snažnije odnose baka i djedova s unucima.

Scroll to Top